Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na závody kajutových plachetnic " Jarní vítr"

16. 5. 2016

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU 

 

 

 

 

Jarní vítr 2016

kajutových plachetnic

/lodní třída KAJ-1/

 

 

 

 

Datum konání: 21.5.2016

Místo konání: Marina Orlík - Vltava - Orlická přehrada 

                                                 

 

Ředitel závodu: Vladimír Janouš 

 

Hlavní rozhodčí: Miloslav Zvonař

 

 

 

     

1. MÍSTO KONÁNÍ

 

Místem konání je Marina Orlík, Vltava-Orlická přehrada

 

2. LODNÍ TŘÍDY

 

Závod je určen pro lodní třídu KAJ-1 – kajutové plachetnice. VPOZ

 

3. POŘADATEL

 

Marina Orlík s.r.o. 

 

4. KATEGORIE REKLAMY 

 

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“.

Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel nebo barevných vlajek a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

Akreditace medií je povinná u ředitele závodu. 

Jakákoliv propagace a komerční prodej v místě konání závodu musí být předem projednány s ředitelem závodu.

5. PRAVIDLA

 

Závod bude řízen podle:

Závodních pravidel ISAF 2013-2016 a soutěžního řádu ČSJ 2013-2016, 
Vypsání závodu,
Plachetních směrnic,
Vyhlášek Závodní a Protestní komise 

 

6. ÚČAST

 

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex oprávnění“.

Alespoň jeden člen posádky lodě musí být držitelem platného Průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla, v případě zahraničních závodníků obdobný průkaz vydaný patřičným úřadem. Loď musí mít platný technický průkaz.

 

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE

 

Předregistrace není. 

Závodníci se přihlásí k  závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) , jeho odevzdáním při registraci a zaplacením startovného.

Přihlášené lodě mohou být požádány o předložení platného technického průkazu

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu. 

U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. 

Přihlášky budou přijímány v kanceláři závodu.

 

8. STARTOVNÉ

 

Startovné pro Jarní vítr třídy Kaj-1 je 300,-Kč/ loď.

 

Startovné musí být zaplaceno při registraci.

 

9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU 

 

Sobota 21.5.2016

09:00 –  10:00Registrace závodníků

 10:30Slavnostní zahájení závodu- rozprava

 11:00Start rozjížďky

              18:00    Ukončení závodu a vyhlášení výsledků

Žádná rozjížďka nebude startována po 18:00 hod. 
Ukončení závodu a vyhlášení výsledků nejpozději do 120 min. po ukončení poslední rozjížďky nebo ukončení jednání 
protestní komise.

 

 

10. PLACHETNÍ SMĚRNICE

 

Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci na vývěsní tabuli.

 

11. ZÁVODNÍ PLOCHA

 

Závod se uskuteční na přehradní nádrži Orlík, start v prostoru koupacího mola a zelené bóje před Marinou Orlík.

 

12. BODOVACÍ SYSTÉM

 

Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2

 

13. PROTESTNÍ KOMISE

 

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti Mariny Orlík.  Protestné 300 Kč

 

14. CENY A KATEGORIE

 

Pro závod jsou vyhlášeny kategorie:

 

-Lodě s délkou trupu do 7 m

-Lodě s délkou trupu nad 7 m 

-Lodě  RACE I

-Lodě  RACE  II

 

Ceny uděleny za první, druhé a třetí místo v každé kategorii.  

 

Délka trupu se bere podle technického průkazu lodě, ke které se přičítá délka čelenu /pokud je použit pro kotvení přední plachty/ 

Podmínkou pro platnost závodu je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 3 posádek v dané kategorii.

 

15. TELEVIZE A MÉDIA

 

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

16. ODPOVĚDNOST  A POJIŠTĚNÍ

 

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Závod se pojede za neomezeného lodního provozu v prostoru závodní dráhy.

Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti. 

 

17. UBYTOVÁNÍ A OBČERSTVENÍ

 

Marina Orlík, www.marinaorlik.estranky.cz

 

Kontakty

 

Vladimir Janous –ředitel závodu

Miloš Zvonař -hlavní rozhodčí  mzvonar@centrum.cz, mobil 773 287 164