Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na Letní 24

9. 7. 2015

                                                         

Telefon:  603 562 070

 

Jacht servis Josef Novák, YC Příbram

za podpory YC Corona, Marina Orlík a BMC Brno

pořádá:

Letní 24 hodinovka 2015

Start:

pátek

10. 7. 2015

 

19:00

Marina Orlík

 

Cíl:

sobota

11. 7. 2015

 

19:00

na trase závodu

 

6. ročník na orlických vodách 24 hodinový vytrvalostní závod plachetnic

• závod Orlického poháru
• hodnoceno celkové pořadí a vítězové v jednotlivých kategoriích
• do Orlického poháru budou kategorie dopočteny
• instruktáž před startem

 

Plachetní směrnice

Základní údaje

Místo konání závodu, sraz účastníků:   Marina Orlík

      

Prezentace a přihlášky:                         pátek    10. 7. 2015,        16:00 -  :18:30

                                                            

Instruktáž před startem:                        pátek                                18:30 -  18:40

      

Vyzývací znamení:                                                                        18:45

      

Start – místo a čas:                               Chrást – Orlík zámek       19:00

                                                            

 Trasa závodu:                                       Žďákovský most

Vedení VVN 22 kV před Chobotem

Žďákovský most

Orlík – zámek

Velký Vír

Radava 

Podskalí

Trhovky

Bořím

hráz přehrady

Trhovky

Podskalí

Radava

Velký Vír

Orlík - zámek

Žďákovský most 

Orlík - zámek

Velký Vír

Radava

Podskalí

Trhovky

Bořím

Trhovky

Podskalí

Radava

Velký Vír

Orlík – zámek

Žďákovský most

a dokolečka dokola Bořím – Žďákovský most Bořím – Žďákovský most …….až do 19:00odin

 

      

Značky dráhy (točné bóje):                    - přehrada Orlík – žlutá uzávěrová levobřežní levovobokem

- vedení VVN 22 kV před Chobotem – žlutá bóje závodní 

 komise levobokem

- Bořím – vedení VVN, řk 147,0 červená (alternativní) bóje    

 ZK levobokem

Žďákovský most – řk 160,0 žlutá bóje závodní komise    

 levobokem

      

Cíl závodu:                                            19:00 na trase 

      

Kategorie:                                            budou vytvořeny po uzavření přihlášek závodu s ohledem na 

                                                          celkový počet a skladbu závodících lodí.

      

Závod se jede podle Řádu plavební bezpečnosti pro uzavřené vodní cesty ČR a Pravidel Letní 24 hodinovky.

 

Příklady.

1) Pokud se k sobě přibližují dvě plachetnice, tak loď, která má vítr zprava (tzn. má plachtu na levoboku), má přednost před lodí, která má vítr zleva (tzn. má plachtu na pravoboku). 

Plachetnice, která má vítr zprava má přednost.

Pokud lodě jedou na zadní vítr „na motýla“ nebo se spinakrem, pak právo plavby (vítr  zprava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta vlevo) 

2) Pokud obě lodě mají plachtu na levoboku nebo obě plachtu na pravoboku, loď, která je na návětrné straně, musí dát přednost lodi na straně závětrné. Tzn. závětrná plachetnice má přednost.

3) Každá loď, ať má právo přednosti nebo ne, musí udělat všechna opatření pro zabránění srážce. Tzn. pokud máte přednost, ale loď, která vám má dát přednost toto nečinní (zásluhou problému na lodi, nepozorností či neznalosti posádky.…apod.), musíte se vyhnou vy a udělat všechno pro zabránění srážce.

  

  

Potkávání s lodí, která nezávodí

Pokud se závodní lodě potkají s jinou lodí, která nezávodí – budou se lodě vyhýbat podle ŘPB.

Tzn. plachetnice nedává přednost běžným motorovým lodím a veslicím, ale dává přednost

plachetnici s právem plavby,osobní lodní dopravě a plavidlům neovladatelným.

  

 

Vyhýbání

Když loď s právem plavby mění směr, musí dát druhé lodi místo k vyhýbání

Když loď získá právo plavby svým manévrem, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání

  

Překážky a značky dráhy

Lodě točí značky dráhy. Lodě se vyhýbají překážkám na trase (členitost břehu,plavební boje…).

Plavební bóje červená u Radavy, zelená Vystrkovská a zelená Orlík – zámek (Chrást) se míjí podle ŘPB a nejsou značkami dráhy! 

 

Plachty

Závod se jede s oplachtěním, které je na Orlíku obvyklé. Využijte všech plachet s tímto omezením: nelze použít současně spinaker a genaker, blister a genaker, 2 spinakery a další kombinace těchto plachet. 

 

Startovní procedura

• Start z linie (místo bude upřesněno při zahájení)
• Výzva     18:45
• Příprava 18:55 (konec použití motoru)
• Start       19:00: Pozn.: zvukové znamení – trumpeta (salva)
• Pořadatel si vyhrazuje právo odložit start.Nejdéle však do 20:00

 

Průběh závodu

V každou lichou hodinu odešle závodící loď sms zprávu

1) jméno lodi (např. PORYV)

2) o poloze  lodi (např. Vystrkov nebo říční kilometr)

3) o pořadí lodi před sebou  a lodi za sebou (např. přede mnou HELLO – za mnou OTAVA)

Tvar sms: PORYV, Vystrkov, HELLO-OTAVA 

 

Plavba v noci

Od západu do východu slunce musí být závodící loď osvětlena podle ŘPB.

Cíl závodu

V 19:00 na trase závodu  každá závodící loď odešle sms zprávu – viz „Průběh závodu“

Loď, která v cíli neodešle sms zprávu nebo do 20:00 nedoloží pořadí závodní komisi, bude diskvalifikována.

Loď závodí až do načtení pořadí!!!

Cíl závodu-načítání pořadí je v 19:00 i v případě posunutého startu!!!

Tresty

Po přípravném znamení  v 18:55 za použití motoru se  k celkovému pořadí připočtou tři trestné body

Po startu v 19:00 použití motoru – diskvalifikace.

Alternativní trest: 720º při porušení  těchto plachetních směrnic.

Točit 720º musí loď ihned, jak je to možné a musí mít na otočku svědka z jiné závodící lodě. Při nedodržení tohoto pravidla se k celkovému pořadí přičtou čtyři trestné body. 

Protesty

Protesty je možno podávat  po ukončení závodu nejdéle do 20:30 s protestním vkladem 200,- Kč

Sporné otázky bude řešit ZK, rozhodnutí jejího předsedy  je konečné. 

Loď, která nebyla v právu, bude mít podle rozhodnutí ZK připočítány jeden až čtyři trestné body k celkovému pořadí.

Poučení

Loď nebo jednotlivec musí poskytnout pomoc jiné lodi či osobě v nebezpečí a to v závodním poli i mimo něj!

Každý účastník závodu  je osobně zodpovědný za použití záchranných prostředků na lodi.

Osoby mladší 15 let použijí osobní záchranné prostředky během celého závodu. 

Každá loď je zodpovědná sama za sebe a za veškerá svá rozhodnutí

  

Josef Novák                                                                                                             Miloš Zvonař

ředitel závodu                                                                                                          hlavní